Je vhodné objednávat si trička s vlastním potiskem levně?


Asi každý z nás touží po tom být dobÅ™e obleÄený. Pro mnohé navíc Å¡aty odrážejí jejich pÅ™esvÄ›dÄení Äi přístup k životu. Tito lidé se pak Äasto nechtÄ›jí spokojit s tím, co najdou v obchodech s obleÄením, nýbrž chtÄ›jí mít originální kousky, které nikdo jiný nemá.

Toho dosahují například tím, že si nechávají vyrábÄ›t obleÄení s vlastním potiskem. Oblíbená jsou zde pÅ™edevším triÄka a mikiny, neboÅ¥ ty jsou nejvýraznÄ›jší a potisk je na nich nejvíce vidÄ›t.

cepice1

To je samozÅ™ejmÄ› dobré, avÅ¡ak nelze zapomínat na fakt, že rozpoÄet každého ÄlovÄ›ka je omezený. Existuje jen urÄitá Äástka, kterou můžeme dát maximálnÄ› za obleÄení. A to platí i u tÄ›chto speciálních kousků, zvláštÄ› proto, že jsou obvykle dražší než ty, které koupíte v obchodÄ› s obleÄením.

Není tedy divu, že tito lidé shání místa, kde si mohou nechat udÄ›lat například triÄka s vlastním potiskem levnÄ› Moje triko. A je fakt, že existují firmy, které právÄ› toto nabízí. Jedná se zpravidla o firmy zabývající se fotografiemi, které umožňují zákazníkům nechat si svůj vlastní obrázek dát například na taÅ¡ku Äi právÄ› na triÄko.

To vÅ¡e zní dobÅ™e, avÅ¡ak je to skuteÄnÄ› tak výhodné, jak se na první pohled zdá? PopravdÄ› Å™eÄeno, nikoliv. Je zde totiž nÄ›kolik vÄ›cí, které je tÅ™eba vzít v úvahu a které ukazují, že tato nabídka není zas až tak skvÄ›lá, jak se tváří.

mikina2

Tím prvním faktorem je kvalita samotného obleÄení. Ta u tÄ›chto levných nabídek nebývá zrovna nejvÄ›tší. Je tedy pravdÄ›podobné, že pÅ™i pravidelném noÅ¡ení vám daný kousek příliÅ¡ nevydrží.

Dále je zde samotný potisk. Ten se podobá nažehlovacím obrázkům, které tak dobÅ™e známe. A bohužel, má i stejnou výdrž. Po nÄ›kolika vypráních se zkrátka zaÄne odloupávat, až vám nakonec zůstane pouhé triÄko – pokud se do té doby nepoÅ¡kodí i to.

Pokud tedy chceme nÄ›co, co skuteÄnÄ› vydrží, je mnohem lepší si pÅ™iplatit. Tak budeme mít jistotu, že dostaneme skuteÄnÄ› kvalitní produkt.