Jen výběrové řízení nestačí


Mnoho bylo napsáno na téma, jak si má podnikatel vybrat v průběhu výběrového řízení optimálního zaměstnance. Ale tím to přece rozhodně nekončí. Ale co po nástupu do zaměstnání? Jsou lidé, kteří očekávají, že dotyčný pracovník nastoupí a bude fungovat ihned na sto procent. Takhle to ale nefunguje, respektive nemělo by.
mladá podnikatelka.jpg
Proces zaškolování je velmi důležitý. Říká se mu adaptační plán.
Adaptační plán pomáhá novému pracovníkovi v tom, aby věděl, co má zvládnout, v jakém období, jaké si musí osvojit dovednosti. Proto je nutné, aby se pracovník co nejdříve adaptoval na nové podmínky, seznámil se s celkovým chodem firmy. Adaptační plán by měl časově odpovídat zkušební době, záleží ovšem samozřejmě na náročnosti profese. Někde stačí týden, někde jsou tři měsíce málo.
 

Adaptační plán pro zaměstnance

Adaptační plán by se měl počítat s těmito částmi.
·         Analýza pracoviště a práce– seznámení pracovníka s pracovní náplní, upřesnění nároků na pracovní výkon.
·         Příprava dokumentace– každý pracovník si samozřejmě na začátku dělá zápisky v podstatě ke všemu, nicméně je vhodné, aby zaměstnavatel zajistil vhodné učební materiály, které novému zaměstnanci pomohou se adaptovat.
·         Teoretická část– spočívá v zaškolení pomocí odborného lektora, který samozřejmě je z řad zkušených zaměstnanců.
·         Praktická část– zkušební nasazení do pracovního procesu.
·         Přezkoušení– kontrola pracovníka, jestli pochopil teoretickou i praktickou část. Přezkoušení obvykle provádí vedoucí úseku, tedy nadřízený.
·         Dohled patrona– pracovník pracuje samostatně na pracovišti, ale je pod dohledem zkušeného pracovníka, který kontroluje kvalitu odvedené práce.
·         Samostatná práce– výsledek adaptačního plánu.
karierní postup.jpg
 
Samozřejmě ne v každém zaměstnání je adaptační plán. Obvykle to funguje tam, kde se výrazně pracuje s klienty. Běžný je také ve velkých firmách.