Vaše genomy mohou být hacknuty

Ve světě existují společnosti, které se zabývají testováním lidského genomu a jejich nemalý výdělek plyne i z prodeje anonymizovaných genomických dat. Mnoho lidí si nemusí uvědomit, že reidentifikace jejich genomů, tj. identifikace jedince z genetického profilu, je poměrně přímočarý proces. V jedné studii by výzkumníci mohli znovu identifikovat pět z deseti lidí, stejně jako jejich rodiny. Genom jedné rodiny a příbuzenstva je až na nepatrné výjimky velmi podobný a to na takové úrovni, že lze pomocí jednoho genomu jednice identifikovat celou rodinu. 
 
 sekvenování genomu
Zneužití genomu pojišťovnami se jeví jako velký problém, protože tyto instituce chrání své investice a snaží se minimalizovat riziko ztrát, jelikož genom nese i informace o nemocech (jako je například demence), může se na tomto základě pojišťovna rozhodnout, že klientovi v otázce financí nevyhoví.
 
 
V Americe pro podobné případy existuje přímo zákon o nediskriminaci v oblasti genetických informací, byl přijat v roce 2008 a má bránit pojišťovnám a zaměstnavatelům v tom, aby klienty či zaměstnance nutili podstoupit genetické testování.
 
V dnešní digitální a počítačové době je čím dál těžší být pro svět anonymní a bezpečně schovaný, pokud však má váš příbuzný záznam v jedné z databází, máte jej tam v podstatě také. Je možné ve speciálních případech požádat o úplné smazání vašeho záznamu, proces je to však velmi zdlouhavý a ne vždy vám bude vyhověno. Na základě uzavřené smlouvy s firmou genomické databáze je možné účet zanonymizovat, což pro vás ve výsledku znamená, že informace o vaší DNA bude stále k dispozici, ale udaje o jejím nositeli budou vymazány, je to však dostatečná kompenzace?
 mikroskopické zvětšení buněk
Přijde doba, kdy díky internetu a počítači zcela ztratíme naše soukromí. Budeme regulování robotickými čidly a vyhodnocovacím systémem, který nám přikáže vypnout počítač a nastaví nám přesnou dobu, jak dlouho budeme moci být na počítači. Domácnosti budou vybaveny senzory, které nám budou regulovat množství jídla a zakazovat konzumování vybraných potravin.
 
Ale údaje zapsané v genomické databázi s sebou nesou svá nesporná pozitiva a sice, že se včas dokáže odhalit, zda v genetické výbavě není patogen, který by měl neblahý vliv na narození a pozdější vývoj potomstva.